نقشه راه یادگیری آموزش طراحی وب

وقتی به یک وب سایت نگاه میکنیم ، اینگونه تصور میکنیم که ساختن آن کاری بسیار مشکل است. اما در این صفحه به شما نشان خواهم داد چگونه میتوان از پایه یک وب سایت را راه اندازی کرد.

قدم اول: آموزش طراحی وب سایت - مقدمات

قدم دوم: هاست و دامنه